Welcome to Ornitho-Genetics VZW

Ornitho-Genetics vzw is an independent non-profit organization which concentrates on the research of different color mutations, genetics, evolution and taxonomy of birds. To support these research results, a world-wide collaboration has been set-up with experts, scientists, universities and museums. The results of these researches are published regularly, both electronically and books, or in various ornithological magazines.

Ornitho-Genetics vzw is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich toelegt op research naar de diverse kleurmutaties, genetica, evolutie en taxonomie bij vogels. Om deze onderzoeksresultaten te ondersteunen wordt er wereldwijd samengewerkt met wetenschappers, universiteiten en musea. De resultaten van deze onderzoeken worden op regelmatige tijdstippen gepubliceerd, zowel elektronisch als boeken, of via diverse ornithologische tijdschriften.