Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Category Archives: FAQ

FAQ: boek genetica

FAQ: is uw boek over genetica nog verkrijgbaar?

Dat is inderdaad nog verkrijgbaar. Je kan het tijdens de BVA verkoopsdagen aanschaffen of bestellen via het internet

FAQ: Agapornis genome project

FAQ: omhelst het Agapornis genome project enkel Agapornis roseicollis?

Neen, het eerste jaar heeft het onderzoek zich gefocust op het in kaart brengen van het genoom van Agapornis roseicollis, maar dit is nu achter de rug en de resultaten zijn bekend. Nu komen alle agapornidensoorten aan bod. Vandaar dat we van alle agapornidensoorten veren (DNA) verzamelen. Met de tijd hopen we alle genen verantwoordelijk voor de kleurmutaties in beeld te brengen.

FAQ: hagoromo grasparkiet

FAQ: moet men de hagoromo grasparkiet beschouwen als een ras of een mutant?

Het is een autosomale mutant, zij het wel met multifactorieel incomplete dominant karakter en beperkte penetrantie bij de meeste heterozygote vogels.
En voor wie het wat eenvoudiger wil 🙂 : een multifactoriele autosomaal incomplete dominante mutant waarvan sommige enkelfactorige vogels (EF) de mutant slechts beperkt of zelfs helemaal niet laten zien (en dus een aantal intermediaire fenotypes kan veroorzaken). De dubbelfactorige (DF) vogels laten altijd de mutant zien. Uiteraard kunnen uit de combinatie van EF x EF vogels, normale vogels geboren worden.

De term ‘ras’ is hierdoor volgens ons niet van toepassing.

FAQ: kostprijs DNA onderzoek en hoe helpen?

FAQ: kunnen we als liefhebbers financieel bijdrage tot de kostprijs van het DNA onderzoek en in welke grootorde moeten we deze kostprijs inschatten?

Bedankt voor de vraag. Iedereen kan uiteraard een financiele bijdrage leveren, want deze onderzoeken kosten pakken vol geld. Het is zeker niet de bedoeling dat dit via ons gebeurt, we geven er de voorkeur aan dat eventuele steun rechtstreeks via de universiteit geregeld wordt. Meer info via deze pagina.

Totale kostprijs? Wel ik ga geen precieze bedragen noemen maar het vereiste budget om het onderzoek één jaar te laten lopen bestaat al vlug uit 6 (ja zes) cijfertjes. Dus ja, elke steun is welkom.

FAQ: blauwfactor bij kanaries

FAQ: hoe zit het met de blauwfactor in kanaries? We horen tal van verhalen en suggesties, maar wat klopt er van?

We hebben recent de ‘blauwfactor’ wat meer onderzocht en onze conclusies worden in het AOB blad ‘De Vogelwereld’ van november in de artikelenreeks ‘Mutatiewijzer’ gepubliceerd. U begrijpt dat we tot dan niet veel kunnen onthullen, te meer dat deze vereniging exclusiviteit heeft in Belgie / Nederland voor deze artikelenreeks. Met andere woorden, meer info later 🙂

FAQ: SL aqua?

FAQ: bij de gouldamadine wordt beweerd dat er twee verschillende vormen van aqua zijn. Een autosomaal recessieve mutant in een ‘mm’ reeks van blauw en een geslachtsgebonden recessieve mutant. Beide vormen worden aqua genoemd. Het genetische symbool van de geslachtsgebonden vorm wordt waarschijnlijk als een allele beschouwd van het Z chromosoom. (het symbool aq is naast Z in superscript geplaatst). Kan dat eigenlijk?

Antwoord is eenvoudig: neen. Om bepaalde namen toe te passen zijn er regels en zodra een mutant SL vererft kan de naam aqua al zeer zeker niet. Deze naam kan enkel in combinatie als allele van het bl-locus. (trouwens jammer dat men blijft volharden met larietermen zoals ‘mm reeksen’ want zo maken ze de hobbyisten compleet belachelijk – zie post). Als men dan ook nog het symbool aq, naast het symbool van het Z chromosoom, in superscript gebruikt mag ik hopen dat dit een schrijffout is, want anders bewijzen ze toch dat ze er absoluut niets van snappen. Jammer maar helaas

FAQ: nigrigenis of nigrigenus

FAQ: we lezen in een aantal standaarden en artikelen Agapornis nigrigenUs in plaats van nigrigenIs. De uitleg die ik erbij krijg is dat dit moet omdat Agapornis een mannelijke woord zou zijn en nigrigenis, net als personata, dan eigenlijk op us moeten eindigen. Klopt dat?

Dat klopt absoluut niet. Deze mensen hebben de klok wel wat horen luiden, maar weten de klepel niet hangen. Het is inderdaad zo dat wanneer een wetenschappelijke naam van een genus (geslacht) in dit geval Agapornis een grammaticaal mannelijk geslacht heeft, dat sommige van de soortnamen, op us dienen te eindigen. Maar er zijn heel wat uitzonderingen en nigrigenis is, net zoals lilianae en roseicollis, taranta enz. daar alvast een van. Ik heb deze zaken al meermaals aangekaart, maar ja, sommigen denken helaas dat ze slimmer zijn dan de rest en zetten zo de geloofwaardigheid van onze hobby op de helling. Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat de meesten zelf de naam van de vogel welke ze fokken nog niet eens zonder fouten kunnen schrijven.

FAQ: blauwe jongen uit slatyblauw x slatyblauw

FAQ: ik heb een paartje Agapornis fischeri slaty blauw x slaty blauw. Ik weet dat het een dominante vererving is, maar hoe komt het dan dat ik blauwe jongen heb?

Wel eenvoudig, wanneer beide ouders EF slaty blauw zijn, dan is er 25% kans op DF slaty blauwe jongen, 50% kans op EF slaty blauwe jongen en 25% kans op gewoon blauwe jongen. Dus het kan.

FAQ: pale allele van SL Ino

FAQ: kan het dat bij Agapornis fischeri er een mutant ontstaat (pale) welke een allele is van SL ino terwijl er nog geen SL ino mutant bij deze soort bestaat?

Uiteraard!! Pale is, net als pallid en SL ino, een mutant van wat men het SL ino (gen) locus noemt. Er is geen enkele wet die stelt dat eerst SL ino moet onstaan. Een mutant kan ten alle tijden ontstaan en de volgorde waarin deze allelen ontstaan is ad random. Dus het kan perfect.

FAQ: een roseicolli of toch roseicollis?

FAQ: is het ‘een roseicolli’ of moet men roseicollis steeds met s achteraan schrijven, ook als het enkelvoud is?

We gebruiken hier de wetenschappelijke naam van deze soort (Agapornis roseicollis), dus dat betekent eigenlijk dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen enkelvoud of meervoud. Het is dus steeds roseicollis. Perfect is uiteraard wanneer men de naam volledig vermeldt, dus Agapornis roseicollis of A. roseicollis. Aangezien roseicollis de soortnaam is (Agapornis is de naam van het genus), moet deze ook niet met hoofdletter geschreven, behalve aan het begin van een zin.

FAQ: Kleur slagpennen Pyrrhura rhodocephala

FAQ: er wil wel eens wat gediscuteerd worden over de kleur van de slagpennen bij Pyrrhura rhodocephala. Volgens de meeste beschrijvingen zouden enkel de kleine vleugeldekveren wit zijn, maar heel wat vogels in avicultuur hebben een of meerdere witte slagpennen. Dat stelt problemen voor de standaardeisen en de vraag is dan ook wat er het dichtst bij de werkelijkheid is.

Wel om dit probleem op te lossen hebben we eerst en vooral de originele beschrijving van deze soort (toen nog aangegeven als Conurus rhodocephalus) door Slater uit 1870 er bij gehaald en daar staat eigenlijk het antwoord al want in deze beschrijving lezen we:

92. CONURUS RHODOCEPHALUS, Sp. UOV.
Lcete viridis : reniigibus intus nigricantibus, extus cceruleseentibus ; pileo roseo-rubro : ventre medio et caiida tota rubiginosorufis : tectricibits subalaribus viridibus: rostro albicante : pedibus obscure corneis : long, tota 9, alee 5″2, caudcB reetr, med. 4*5, ext. 2’G.
Ilab. Vicinity of Merida (Goering).

Of this new Goniirus Mr. Goering obtained two male specimens near Merida. One of these, described above, appears to indicate a species most nearly allied to C. roseifrons (Finsch, Papag. i. p. .534), but differing therefrom in tlie want of the red rump and brownthroat. The second specimen agrees with the first, except in having the coverts of the primary quill-feathers white. This, however, we regard as probably due to incipient albinism, as one of the primaries in the left wing is also partially white, and there are likewise traces of the same colour on the under wing-coverts.

Met andere woorden ook het type exemplaar heeft een witte slagpen. Niet ten gevolge van albinisme zoals men toen dacht, want die verklaring dateert uit 1870 en klopt zeker niet meer met de huidige inzichten, maar dit hoort gewoon bij het fenotype van deze vogels. Correspondentie met een bevriend onderzoeker ter plaatse bevestigt ook dat deze vogels, meestal de volwassen exemplaren, in de wildbaan een of meerdere (gedeeltelijke) witte slagpennen hebben.
Trouwens, het is de normaalste zaak van de wereld wanneer bepaalde veervelden, in dit geval de kleine vleugeldekveren, amelanotisch zijn (geen eumelanine bevatten), dat de omliggende huidsegmenten daar ook problemen kunnen mee hebben. Dus deze witte slappennen zijn zeker geen uitzondering, integendeel.

Met andere woorden witte slagpennen bij deze soort als ‘verkeerd’ beschouwen, is volgens mij, dan ook geheel onterecht.

 

FAQ: rode snavel bij blauwe halsbandparkieten [Psittacula krameri]

FAQ: Hoe komt het dat bij blauwe halsbandparkieten [Psittacula krameri] er nog steeds een rode snavel aanwezig is. Is dat misschien omdat het geen echt blauwe mutant is?

Om te beginnen is de definitie van blauw dat het een structuurkleur in de veren is. Er is geen blauw pigment, de kleur wordt veroorzaakt door de vederstructuur. Bij de meeste parkieten moet het aanwezige psittacine in groene veren verdwijnen willen we de blauwe structuurkleur zien. Dat gebeurt door een autosomaal recessief gen.

Bij agaporniden zien we dat de blauwmutant ook de rode snavelkleur aantast, waardoor we kunnen vermoeden dat deze snavelkleur ook bestaat uit psittacine en deze ook beïnvloed wordt door de blauwmutatie.
We zouden dan kunnen veronderstellen dat bij halsbandparkieten [Psittacula krameri]  het blauwgen de psittacine in de snavel niet aantast. Maar de eerste vraag die dan te voorschijn komt is of deze snavelkleur bij deze soort wel degelijk door psittacine gevormd wordt? Men mag niet vergeten dat bij heel wat soorten de snavelkleur gevormd wordt als structuurkleur in de keratinelaag op de bek. Een misverstand is dat er enkel blauwe kleur zou gecreëerd worden in deze structuren. Maar dit klopt niet want er zijn ook onderzoeken die ultraviolette, donkerblauwe, licht blauwe, turquoise, groene en gele tinten als structuurkleur bij vogels hebben aangetoond. Wie weet misschien ook deze rode bekkleur? Dit zou eerst moeten uitgezocht worden.

Als dan blijkt dat deze bekkleur bij halsbanden wel degelijk door psittacine gevormd is, dan moeten we beseffen dat het ook geen regel dat deze aanwezige psittacine, steeds gekoppeld is aan het gen dat verantwoordelijk is voor de psittacine in de veren.  Elk van deze soorten heeft trouwens een aparte evolutie doorlopen.

Andere mogelijkheid is dat het iets met sexueel dimorfisme te maken heeft? We mogen niet vergeten dat bij de meeste agapornidensoorten waar de blauwmutant bestaat er geen sexueel dimorfisme is, dat terwijl het bij halsbanden wel het geval is. Dat zou ons kunnen laten veronderstellen dat dit door epistatische genen kan beïnvloed worden en wie weet, zijn de soorten waar de rode bekkleur aangetast worden niet de uitzonderingen??  Toch iets om over na te denken.

Het lijkt me dan ook heel onverstandig om, enkel om deze rode bekkleur, deze mutant niet als blauw te gaan beschouwen zolang we niet meer weten over de oorzaak ervan en nogmaals, wetenschappelijk wordt blauw als structuurkleur beschouwd en dat heeft dan enkel betrekking op de veren.