FAQ: sponszone in de veren van vinken

FAQ: hebben de veren van vinken (kanaries) een sponszone en heeft die invloed op de kleur?

Dit is een gemakkelijke, neen. De veren van kanaries zijn van het algemene type en bevatten bijgevolg geen sponszone. Maar er is bij vinkachtige wel een mechanisme in de veren aanwezig waardoor er toch een beperkte structuurkleur kan gevormd worden en welke bijgevolg invloed kan hebben op de kleur [1].
Meer info daarover binnenkort.

Bronnen:

[1] M. D. Shawkey en G. E. Hill, “Carotenoids need structural colours to shine”, Biology Letters, vol. 1, nr. 2, pp. 121–124, jun. 2005.
%d bloggers like this: