Wat is een goede keurmeester en/of een goede manier van keuren?

Met de BVA Masters op komst stijgt ook de stress bij sommige deelnemers.  Op de sociale media uiten deze dan ook graag hun mening over keurmeesters en manieren van keuren enz. Ondanks het feit dat ik zelf geen Facebook heb, sturen veel BVA leden toch deze ‘grote facebook discussies’ door.

Deze reacties zijn echt vermakelijk, zelfs amusant om te lezen. Het is duidelijk dat velen hun eigen mening hebben en dat deze vooral afhangt van hun behaalde resultaten. Wie wint is opgetogen en sterk overtuigd van de goede kwaliteiten van de keurmeester / systeem. Wie verliest heeft tal van argumenten om te staven dat de keurmeester of het systeem ‘niet goed ‘ is.

Het is goed te beseffen dat het beoordelen van vogels op een aantal factoren gebaseerd is:  grotendeels de standaardeisen maar ook, en dat kunnen we niet ontkennen, hoe onbevooroordeeld ze ook werken, de persoonlijke smaak van de keurmeester en zeker ook niet onbelangrijk: de kwaliteit van de andere deelnemende vogels.

Binnen de lokale clubs zijn het veelal dezelfde keurmeesters welke langs komen en de deelnemers weten dan ook min of meer welke de aandachtspunten van de keurmeesters zijn. Ze kennen ook de concurrentie, want meestal zijn het dezelfde fokkers die hun vogels naar de TT brengen. Veelal spelen de deelnemers daar handig op in bij de keuze van de te showen vogels. Uiteraard is daar niets mis mee, het is zelfs ‘part of the game’. Hier worden de winnaars meestal maar door één keurmeester bepaald en worden de vogels aan een tafel gebracht waardoor de keurmeester steeds een ideaal zicht op de wedstrijdvogels heeft.  Maar ook hier kan er maar één de winnaar zijn en zijn er eveneens criticasters welke op facebook hun gal spuwen wanneer ze niet het gewenste resultaat hebben.

Bij de BVA Masters gaat het er iets anders aan toe. Hier worden de vogels eerst beoordeeld door een team van twee keurmeesters. Meestal een gespecialiseerde BVA keurmeester en een keurmeester van een andere vereniging. Elke vogel wordt dus door minimum twee keurmeesters beoordeeld. Dat om te vermijden dat de mening van één persoon beslissend zou zijn en er fouten over de kop gezien worden. De reeksen worden in de rekken gekeurd, maar deze zijn sinds een aantal jaren uitgerust met true-light led verlichting die een ideale verlichting moet bieden. Daarnaast worden de kooien door de keurmeesters zodanig verplaatst dat de te keuren vogels steeds recht tegenover hen in de rekken staan. Indien nodig worden de vogels op vraag van de keurmeesters naar een aparte tafel gebracht waar dan de prijzen worden toegekend.

Als we dan een stap verder zijn en de hoofdgroepswinnaars moeten bepaald worden, worden al deze vogels samengebracht op tafel en zijn het alle aanwezige keurmeesters die individueel hun stem laten horen. Dat stemmen gebeurt geheim, dus kan er van beïnvloeding geen sprake zijn. De vogel die het meeste stemmen krijgt is dan ook winnaar. Ongetwijfeld dat er, gezien het groot aantal vogels, meerdere kandidaat winnaars zullen zijn, maar ook hier moet er een (niet zelden moeilijke) keuze gemaakt worden.

Hier is de concurrentie minder gekend, je weet nooit met zekerheid wie vogels aanbrengt en de vele buitenlandse inzenders, zorgen niet zelden voor verrassingen. Ook de keurmeesters variëren.  Met andere woorden, hier is de uitslag moeilijk te voorspellen.

Welk systeem is dan het beste? Eerlijk gezegd: geen idee, alles heeft voor- en nadelen… ik ben er heilig van overtuigd dat elke keurmeesters in eer en geweten de vogels beoordeeld. Uiteraard volgens hun eigen kennis en feeling, men kan immers van een keurmeester gespecialiseerd in grasparkieten of kanaries niet verwachten dat hij of zij evenveel feeling / kennis over agaporniden heeft dan een diehard agapornidenkeurmeester / fokker. Toch zullen ze allen trachten hun uiterste best te doen. Er is niemand die bewust vergissingen zal maken MAAR toch gebeuren ze af en toe. We zijn mensen en mensen maken vergissingen, ook bij het keuren. We kunnen enkel proberen deze te vermijden, vandaar dat bij de BVA Masters, de vogels welke Best in Group zijn, nog eens extra gecheckt worden door een ploeg van een drietal keurmeesters. Pas dan worden de hoofdgroepwinnaars bepaald. En ja, zelfs dan sluipen er af en toen nog onnauwkeurigheden in.

Als de keuring dan afgelopen is en de winnaars bekend gemaakt zijn, dan wordt de keuring door een deel van de deelnemers nog eens overgedaan en worden de winnaars en de keurmeesters door hen grondig op de korrel genomen. Iedereen heeft dan zijn aandachtspunten en opnieuw zijn eigen mening. Meestal zijn het enkel de winnaars welke tevreden zijn over de keurmeesters. Het is voor sommige fokkers die naast de prijzen grepen heel moeilijk om hun ego opzij te schuiven en toe te geven dat de andere vogel misschien toch iets beter was. Zij schuiven dan liever de schuld door naar de keurmeesters of het systeem. Ik kan me voorstellen dat de teleurstelling voor een deelnemer groot kan zijn wanneer de vogeltjes na een jaar gepassioneerd fokken niet de gewenste titel halen, maar laat dat aub niet aan jullie hart komen, er kan maar één de winnaar zijn. Wees fier op wat je bereikt hebt. Vermijdt deze kritieken op social media, want ze brengen niet alleen de hobby in een slecht daglicht, andere liefhebbers vinden het zelfs prettig wanneer ze zien dat je je daar aan ergert. Denk daar maar eens over na.

Wat ik totaal niet begrijp is dat er mensen rondlopen welke nog nooit een vogel naar de show hebben gebracht en die toch kritiek hebben.  Deze specialisten weten het veel beter en niet zelden horen we dan: ‘ik heb thuis betere vogels zitten hoor’.  Dan vraag ik me af of deze dan niet beter zelf een paar vogels naar de show brengen en waarom ze niet proberen om ook te slagen in het examen voor keurmeester… als ze het toch allemaal beter weten(LOL)

En de doorsnee bezoekers en de echte deelnemers / liefhebbers – waarvan er gelukkig nog het meest zijn: deze genieten van de BVA Masters, het terug zien van de buitenlandse vrienden en de pracht en praal van elke vogel. Want of ze nu een lintje hebben of niet, het zijn allemaal pareltjes en wonderen van Moeder Natuur. Als je het aan deze mensen vraagt zijn het allemaal kampioenen.

Dus u ziet het: alles is relatief.. en de vogel in zijn kooi, die kwetter lustig verder en geniet van alle aandacht 🙂

Veel plezier met de komende BVA Masters!!!3 Responses to Wat is een goede keurmeester en/of een goede manier van keuren?

  1. Hans Kater says:

    Amen.

  2. Charles van Dijk says:

    leuk stuk over het keuren, alleen dat iemand die geen vogels inbrengt geen kritiek mag hebben vindt ik grote onzin. Als je gaat roepen dat je thuis betere vogels hebt zitten dan heeft dit artikel absoluut gelijk, maar waarom zou ik geen kritiek mogen hebben als kweker die al jarenlang met veel plezier TT’s bezoekt in binnen en buitenland? Maar een mening als niet deelnemer over bepaalde vogels en de TT moet kunnen als BETALEND toeschouwer. Dit zou betekenen dat je als supporter van welk team of wat voor sport dan ook geen kritiek mag hebben op het team of speler dan ook!. Ik heb ook enkelingen, stellen en stammen gezien die ik naar mijn voorkeur toch misschien iets anders zou hebben geplaatst. Verder vond ik de verlichting en de staat van een aantal kooien ver onder de maat voor een zo’n grote en mooie show als die van de BVA.

  3. Peter Van Impe says:

    Beste Charles ik denk dat u dit stuk niet goed begrepen heeft, maar goed. Elk zijn mening. Wat de verlichting betreft vond ikzelf dat ze er heel goed in geslaagd zijn om om zoveel mogelijk vogels goed in het licht te plaatsen. De aanwezige verlichting was heel helder en de vogels en kleuren goed zichtbaar, het spreekt voor zich dat de vogels die onderaan staan steeds wat meer in de schaduw staan, maar dat zien we overal. Toch is het een van de beter natuurlijke verlichtingen die ik al meegemaakt hebt. Een andere mening over stellen had ik niet, want ik denk niet dat deze er waren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *