Geen verkoop toegelaten op parking BVA Masters

HERINNERING:

Na de BVA Masters vorig jaar kwamen er heel wat klachten i.v.m. de verkoop van vogels op de parking door bezoekers aan de Masters (ook opmerkingen vanuit officiële hoek). Daardoor is het bestuur genoodzaakt om maatregelen te nemen.
Hierbij een officiële verklaring van het BVA Bestuur:

BELANGRIJKE MEDEDELING !!!
Steeds meer toeschouwers en deelnemers melden ons het fenomeen van vogelverkoop op de parking vanuit personenwagens met het daarbij gepaard gaande dierenleed: vogels zitten in te warme of te koude wagens. (Tijdens de Masters soms dagenlang).

Daar dit uit de hand begint te lopen, heeft het bestuur van BVA International vzw besloten de vogelverkoop op de parking te verbieden tijdens de BVA Masters en BVA verkoopdagen.

BVA krijgt na aanvraag de toestemming van de stad AALST om (ENKEL) binnen in de zalen een vogelverkoop te houden, dit onder strikte voorwaarden voorzien door het FAVV. Zo moet bv elke verkoop onder officieel toezicht staan van een erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt en moet de inrichters van de verzameling een lijst bijhouden met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling. Deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV.
Daarnaast moet de huisvesting van de te koop gestelde vogels voldoen aan opgelegde regels en een kooi in een kofferbak van een wagen op een parking vallen daar absoluut niet onder!

Het is duidelijk dat, als BVA hier geen maatregelen tegen neemt, de licentie voor het houden van BVA verkoopdagen kan ingetrokken worden en dit brengt schade toe aan de club en aan onze hobby !!! Trouwens er is voor iedereen gelegenheid tot reguliere vogelverkoop in de daartoe bestemde ruimten (mits te voldoen aan het reglement). Er zijn dus geen excuses mogelijk en leden die toch nog vogels verhandelen op de parking riskeren daardoor uit de club te worden gezet!

In de toekomst zullen de bevoegde diensten ANONIEM hierop dan ook controles uitvoeren. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en de inspectiediensten kunnen zelfs alle vogels (en eventueel de wagen) in beslag nemen bij overtredingen. Dus beter voorkomen dan genezen!!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *