Jade discussies soms onaanvaardbaar!

Nadat in Italië, na meer dan 10 jaar proef- en doelgerichte paringen, Miriam Bisiacchi er uiteindelijk in slaagde om de fokzuivere homozygote vorm van een nieuwe mutant bij Agapornis roseicollis te fokken, werd er door verschillende mensen gezocht naar een passende naam voor deze mutant. Dit was nodig omdat deze mutant,  zover we weten, nog niet beschreven was. Voor alle duidelijkheid: we kwamen tot deze conclusie na heel wat vergelijkende veeronderzoeken.
Dus op zoek naar een nieuwe naam. Nu zijn er een aantal criteria waaraan deze nieuwe namen moeten voldoen en een ervan is dat deze term geen namen van personen of locaties mag bevatten en dat het een Engelse term moet zijn en BELANGRIJK: deze naam moet zowel in groen als blauw kunnen gebruikt worden. Uiteindelijk was het Miriam die zelf met het voorstel kwam om de mutant jade te noemen (ter info: van de anderen kwam er geen enkele reactie of suggestie).

Haar voorstel werd uitvoerig besproken met een aantal internationale onderzoeksinstellingen en er is volgens hen niets dat het gebruik van de naam jade in de weg staat. De naam jade werd oorspronkelijk gebruikt voor jadeïet en nefriet, twee mineralen die we ook als edelstenen kennen. Afhankelijk van de samenstelling en de vindplaatsen van deze mineralen kunnen ze heel wat verschillende kleuren hebben, waaronder o.a. groen, geelachtig, paars, wit, heel licht zijdeblauw, zelfs bruin en zwart en al deze kleuren dan nog in diverse gradaties. Met andere woorden een naam welke perfect bij deze mutant past, omdat deze ook een variabele eumelaninereductie heeft. Wij hebben haar keuze dan ook onmiddellijk gerespecteerd en toegepast en zullen deze steeds blijven ondersteunen. En we staan daar niet alleen in, heel wat ernstige liefhebbers / organisaties hebben al laten weten dat de naam zal gebruikt worden.

Helaas is er dan nog zoiets als het amateurisme in de vogelwereld en willen ‘grote kwekers’ en ‘gespecialiseerde keurmeesters’ zich ook wel eens laten gelden. Uiteraard doen deze niets liever dan (vooral) via facebook zich te laten opmerken door Miriam te bekladden, want ze weten het steeds beter, of wat had je gedacht?

Maar hun argumenten raken kant noch wal:

  • jade is enkel groen: LARIE, zoek maar eens op internet naar jade blauw enz
  • jade wordt ook soms (verkeerdelijk) gebruikt voor D groen: er is in de internationale wetenschappelijke nomenclatuur nog nergens sprake van het gebruik van jade voor een primaire mutant bij Psittaciformes. Elke term kan uiteraard verkeerdelijk gebruikt worden. Deze toestanden zullen helaas blijven bestaan en vloeien enkel voort uit de onwil (of gebrek aan de nodige kennis) om de internationale namen te gebruiken. Als we alle verkeerdelijk gebruikte namen moeten uitsluiten blijft er geen enkele naam meer over vrees ik.
  • Miriam zou niet de originele kweker zijn: Miriam heeft ons meer dan 10 jaar geleden reeds gemeld dat er iets aan de hand was met sommige van haar marbled vogels (die ze tijdens de BVA Masters had gekocht). Ze heeft deze info steeds gedeeld en een 4-tal jaar geleden was er iemand in Nederland die  deze kenmerken ook in zijn marbled vogels terugvond. Probleem is dat deze jade steeds in combinatie met marbled was en de zuivere vorm nog niet aanwezig was in deze bloedlijnen (btw de reden daarachter staat in mijn artikel in het komende BVA blad). Het heeft Miriam heel wat jaren gekost om deze mutant zonder marbled te fokken en, eens apart, ze in leven te houden, want deze vogels zijn niet zo sterk. Daardoor is Miriam bijgevolg de eerste die deze zuivere jade vorm gefokt heeft. Ik denk niet dat iemand dat kan ontkennen?

Miriam is zeker niet ondoordacht te werk gegaan en heeft jaren stap voor stap hard en CORRECT aan deze mutant gewerkt. Daarbij heeft ze alles wetenschappelijk willen onderbouwen. Had ze voor het vlugge geld willen gaan dan had ze jaren geleden deze vogels reeds als ‘speciale mutant’ verkocht. Maar nee, ze heeft niets verkocht en alles eerlijk verteld en gewacht tot de eigenlijke mutant (niet in combinatie met marbled) tevoorschijn kwam. Geef toe, er zijn er weinig die zich deze moeite zouden troosten.

Dat iedereen een eigen mening heeft is normaal en daar is niets verkeerd aan. Maar als je wil mee discuteren zorg dan tenminste dat je weet waar het over gaat en dat je voldoende kennis hebt. In dit geval is het dan verrassend te moeten vaststellen dat deze ‘specialisten’ gewoon alles ‘op zicht en van horen zeggen’ weten.  Ze weten niets qua achtergrond of wat er reeds onderzocht is, maar ze weten wel alles veeeeeeeeeeeeeeeel beter. Straffer nog, dit gegeven is voor hen zelfs voldoende om Miriam publiekelijk te veroordelen en aan de schandaal te nagelen. Ik zou deze roddelaars dan ook willen uitnodigen om in Ornitho-Genetics te komen werken, want hier gaat het niet zo eenvoudig – dat terwijl we met DNA onderzoek naar de mutanten bij agaporniden bezig zijn en dus heel wat meer onderzoeksmogelijkheden hebben dan enkel maar ‘verhaaltjes van kwekers’ en de ‘facebook wetenschap’.

Kijk, wij zijn deze roddels en valse beschuldigingen nu jaren gewoon en daar liggen wij al lang niet meer wakker van. Dat ze ons aanvallen als ze met iets niet akkoord gaan, geen probleem, we weten dat ons werk, waar we uiteindelijk zelf voor gekozen hebben, dat meebrengt,  MAAR…… zouden deze roddelaars eerst niet eens goed gaan nadenken over  welke impact dat heeft op de doorsnee hobbyist zoals, in dit geval, Miriam. In plaats dat ze respect opbrengen voor het harde werk welke deze dame gedurende meer dan 10 jaar, zonder enige commerciële bedoeling en in het belang van de hobby, vrijwillig geleverd heeft om deze mutant op stok te brengen, te luisteren naar wat ze te zeggen heeft en haar keuze voor een naam te respecteren, gaan ze liever deze mensen in de rug aanvallen. Wel heren proficiat, Beati pauperes spiritu en Stultorum infinitus numerus est. Jullie mogen er fier op zijn.

Ik vraag me werkelijk af hoe lang de meer ernstige liefhebbers dit amateurisme nog zullen blijven tolereren en hiermee nog geassocieerd willen worden, eer ze de handdoek in de ring gooien en deze hobby definitief de rug toekeren. Wat hier gebeurt tegenover Miriam is werkelijk respectloos en beneden alle peil, neem dat maar gerust van ons aan. Ik hoop dat alle zichzelf respecterende organisaties en liefhebbers, net zoals Ornitho-Genetics, MUTAVI en BVA-International, zich duidelijk van deze uitlatingen en roddelaars distantiëren want, geef toe, dit kan toch niet meer?

Print Friendly, PDF & Email