Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

FAQ: dominant grijze Agapornis fischeri????

FAQ: bestaat er een dominant grijze Agapornis fischeri????

De fenotypes die als dominant grijs bij Agapornis fischeri omschreven zijn, zijn om te beginnen niet nieuw. Deze waren er een tiental jaren geleden ook al.   Bij de dominant grijze mutant zien we een heel specifieke vederstructuur, maar deze hebben we, tijdens het onderzoek niet teruggevonden. Onze conclusie was (in 2013): het is geen dominant grijs. Trouwens de fokkers van toen wisten verdraaid goed welke mutanten men moest combineren om deze *grijze*types te fokken en een beetje geoefend oog kon er eenvoudigweg al de slatyfactor uithalen.

Nu duiken deze vogels waarschijnlijk terug op en roepen sommigen opnieuw voluit: het is dominant grijs. Wat me toen al verbaasde was dat er  mensen zijn, die gewoon op zicht, zonder onderzoek en zonder enige twijfel, een kleurmutant kunnen herkennen / bevestigen. Dat blijkt nu nog steeds zo te zijn. Men kleeft opnieuw een naam op een fenotype ZONDER dat men wetenschappelijk zekerheid heeft. Zitten we daar op te wachten????? Zouden we niet beter afwachten tot dit wetenschappelijk ondersteunt is voor men conclusies trekt? Ik denk een beetje terughoudendheid hier meer dan op zijn plaats is.

Men moet beseffen dat, hoe meer inteelt er gebeurt, hoe meer fenotypes er ontstaan die NIETS met een basis kleurmutant te maken hebben, maar enkel een mix van diverse genen zijn. Bij kanaries hebben ze zo diverse types gecreëerd, die ze dan ook als pseudomutant slijten.

Willen we bij agaporniden ook richting dit amateurisme gaan?? Ik hoop van niet.

 

 

One Response to FAQ: dominant grijze Agapornis fischeri????

  1. CJD Visser says:

    Beste liefhebbers. Hier de mening van iemand die al jaren de pet van kweker aan de wilgen heeft gehangen, maar toch nog graag van achter de geraniums de liefhebberij volgt. Vroeger was het zo dat iemand een idee had over een bepaalde mutatie en dat werd dan via het maandblad gemeld. Wie wou kon steeds weerwerk geven en een reactie plaatsen. Zo werden onder liefhebbers heel lang de problemen opgelost. Wie het overtuigendste argument had of wie inderdaad het meest lawaai maakte of de hoogste status had werd geloofd. Bewijzen hoefden niet, want deze waren er niet. De meeste van deze argumenten bleken achteraf grondig fout te zijn.
    Nu in de 21st eeuw is er voor sommige mensen of organisaties nog steeds niet veel veranderd. Het gebeurt nu wel niet meer via het maandblad maar via faceboek. Liefhebbers palaveren over alles en nog wat en als er iets ongewoons is, gaan ze aan het werk. Heel wat theorieën en bedenkingen passeren de revue. Elk heeft zijn eigen mening en het is uiteraard belangrijk dat elke, zichzelf als groot beschouwde, kweker zijn stem laat horen. Toch gaan ze voorbij aan het feit dat er in de 21ste eeuw wel wetenschappelijke bronnen en onderzoeken beschikbaar zijn. Wat zien we? In wetenschap wordt bij de meeste bonden niet meer geïnvesteerd. Of ze willen het niet, of ze kunnen het niet, of ze hebben zichzelf afgesloten van communicatie met de buitenwereld. Als er al eens een bijscholing is, komt deze van hun eigen interne specialisten, die met alle respect, geen enkele wetenschappelijke opleiding genoten hebben, maar wel gepassioneerde tentoonstellers of kwekers zijn. Zo blijven ze allemaal bij hun oude theorietjes en is er niets vernieuwend. Om het gemis aan kennis bij te vullen wordt vooral geluisterd naar de liefhebbers. Deze mensen informeren naar goeddunken en eigen vermogen, maar dat is ook zeker niet sluitend. De meeste dromen immers van een nieuwe mutant op hun eigen hok en dan is de info niet steeds 100% objectief. Recent zelfs nog gelezen in een gespecialiseerd blad over parkieten dat bepaalde vogels zonder donkerfactor een donkere aanslag in het masker hebben, maar volgens de fokker hadden de vogels met een donkerfactor dat niet. Het was volgens hem typisch voor deze vogels en mutatie… Te gek voor woorden… zo kan men alles, zelfs bastaarden, verkopen…..maar het werd wel door iedereen voor waarheid aangenomen want een gespecialiseerde kweker had het gezegd. Zo is iedereen gelukkig maar wordt de waarheid wel geweld aangedaan.
    Ik denk dat het moeilijk zal zijn om dit tij te keren en het zal zo nog een tijdje duren. Investeren in kennis kost niet alleen geld, maar ook tijd en veel goede wil. De meesten kijken immers liever naar plaatjes dan te lezen en te studeren. De liefhebberij zit duidelijk op een tweesprong: liefhebbers die enkel vogels willen showen en liefhebbers die iets verder kijken dan een show en een keurbriefje. Ik denk dat ik weet wie uiteindelijk zal overleven. Jammer dat niet iedereen dat goed begrijpt. Veel plezier met jullie vogeltjes en geniet ervan zolang het nog kan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: