Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Reminder

Keep in mind that it is not it allowed to sell birds in the car park during the BVA Masters.

In Belgium a bird sale can only be held within an exhibit rooms, and this under the strict conditions provided by the FAVV. Each sale must for instance be supervised by a certified veterinarian appointed by the mayor of the town in which the assembly takes place and the organizers of the assembly must maintain a list containing the names and addresses of the participants. This list must be made available for at least 2 months to the FAVV.
The housing of the birds put up for sale must also meet the mandated regulations and a cage in the boot of a car in the car park definitely does not comply!

In case of violation, the license to organize the BVA sales days can be revoked and this will damage the club and our hobby!!! Besides, everyone has the opportunity to get involved in the normal sale of birds in the appointed rooms (if the regulations are met). So there are no excuses and the members who still trade birds in the car park risk expulsion from the club and an official complain.

The proper authorities will perform checks. This could have far-reaching consequences and the inspectorate can even confiscate all birds (and if need be the car) in case of violations. So better safe than sorry!!


 

Verbod op verkoop vogels op parking tijdens de BVA Masters.

In Belgie mag een vogelverkoop  (ENKEL) binnen in een zaal, onder strikte voorwaarden voorzien door het FAVV. Zo moet bv elke verkoop onder officieel toezicht staan van een erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt en moet de inrichters van de verzameling een lijst bijhouden met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling. Deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV.Daarnaast moet de huisvesting van de te koop gestelde vogels voldoen aan opgelegde regels en een kooi in een kofferbak van een wagen op een parking vallen daar absoluut niet onder!

Bij overtredingen kan de licentie voor het houden van BVA verkoopdagen kan ingetrokken worden en dit brengt schade toe aan de club en aan onze hobby !!!  Trouwens er is voor iedereen gelegenheid tot reguliere vogelverkoop in de daartoe bestemde ruimten (mits te voldoen aan het reglement). Er zijn dus geen excuses mogelijk en leden die toch nog vogels verhandelen op de parking riskeren daardoor uit de club te worden gezet en worden officieel aangeklacht!

De bevoegde diensten zullen hierop dan ook controles uitvoeren. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en de inspectiediensten kunnen zelfs alle vogels (en eventueel de wagen) in beslag nemen bij overtredingen. Dus beter voorkomen dan genezen!!

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019 Dirk Van den Abeele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: