Lezingen – Nederlands

Workshops – Cursusdagen – Voordrachten

Onze workshops/lezingen/cursusdagen zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De aanwezigen krijgen op deze manier up to date informatie over de door hen gekozen onderwerpen. Op die manier hopen we om de verschillende misverstanden en ouderwetse opvattingen in de ornithologische wereld voor eens en altijd naar het land de fabelen te verwijzen. U kan uiteraard zelf naar eigen behoefte het programma samenstellen en/of de inhoud ervan bepalen.
Deze activiteiten kunnen zowel in clubverband of als privé initiatief georganiseerd worden.
Alle lezingen worden ondersteund met behulp van een PowerPoint presentatie, rijkelijk voorzien van de nodige illustraties. Wij brengen een LCD-projector en een computer mee, de organisator voorziet in een scherm. De workshops/lezingen/cursusdagen zijn beschikbaar in België en Nederland. Op aanvraag kunnen eveneens Engelstalige presentaties. Omwille van mijn drukke agenda is het wenselijk om een voordracht lang genoeg van te voren te plannen.

U heeft de keuze uit:

Agaporniden algemeen

 • 2 uur durende lezing over agaporniden (tussenpauze van +/- 30 minuten)
 • Voordracht gaat voornamelijk over de diverse soorten / wildvormen in het genus Agapornis
 • Ruime aandacht voor de verzorging en kweek.

Agaporniden – mutaties 1

 • 2 uur durende lezing over agaporniden (tussenpauze van +/- 30 minuten)
 • Voordracht “Agaporniden 1” gaat over A. taranta, canus, pullarius, swindernianus en roseicollis.
 • Ruime aandacht voor de wildvorm en de diverse mutaties bij deze soorten.

Agaporniden – mutaties 2

 • 2 uur durende lezing over agaporniden (tussenpauze van +/- 30 minuten)
 • Voordracht “Agaporniden 2” over A. personatus, fischeri, lilianae en nigrigenis
 • Ruime aandacht voor de wildvorm en de diverse mutaties bij deze soorten.

Mutatiewijzer en internationale benamingen

 • 2 uur durende lezing met algemene info over de verschillende mogelijke mutaties bij parkietachtige en de passende internationale benamingen. (tussenpauze van +/- 30 minuten).
 • Informatie voor zowel beginners als gevorderden.

Manieren van vererven

 • 2 uur durende lezing met beknopte uitleg en algemene info over hoe mutaties vererven.

Vederstructuur en vorming kleurstoffen

 • 2 uur durende spreekbeurt over vederstructuur bij parkietachtige (tussenpauze van +/- 30 minuten).

TC keurmeesters

 • Voordracht bestemt voor TC keurmeesters.  Gaat heel diep in op alle materie rond mutaties en pigmenten.

Cursusdag genetica – mutaties

 • Er is ook de mogelijkheid om in clubverband een cursus genetica – mutaties te organiseren
 • Deze cursus duurt een volledige dag (8.30 u -12.00 – lunchpauze – 13.00u tot 16.00 u)
 • In deze cursus wordt een volledig inleiding tot de genetica gegeven, zowel voor gevorderden als beginnende beginners, uiteraard gericht op de vogelkweek
 • Alles wordt uitgelegd aan de hand van klaar en duidelijke, goed verstaanbare informatie. Wat zijn mutaties, de verschillende verervingvormen, hoe te werken met genetische symbolen en hoe formules uit te werken, internationale benamingen enz

Aanvragen enkel via deze link