About us

Ornitho-Genetics vzw is an independent non-profit organization which concentrates on the research of different color mutations, genetics, evolution and taxonomy of birds.To support these research results, a world-wide collaboration has been set-up with experts,  scientists, universities and museums. We always check our information against as many sources as possible and to base it on the latest scientific findings. The results of these researches are published regularly, both electronically and books, or in various ornithological magazines.

We hope you all realise that, if we want to be responsible in aviculture, it is necessary to keep all the information as accurate and up to date as possible. Standing still is the same as going backwards. Our motto is: “Sola constantia in vita mutatio est” or the only constant in life is change. Do not forget it is important that we all work together towards one common goal: to make aviculture credible and scientifically valid. This is the only way to protect our hobby for the future. We must realize that as bird lovers we all are responsible.

Ornitho-Genetics vzw is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich toelegt op research naar de diverse kleurmutaties, genetica, evolutie en taxonomie bij vogels. Om deze onderzoeksresultaten te ondersteunen wordt er wereldwijd samengewerkt met wetenschappers, universiteiten en musea. We proberen ook steeds alle info te checken aan zoveel mogelijk wetenschappelijke bronnen. De resultaten van deze onderzoeken worden dan op regelmatige tijdstippen gepubliceerd, zowel elektronisch als boeken, of via diverse ornithologische tijdschriften.

Als we avicultuur op een verantwoorde manier willen beoefenen moeten we onze kennis baseren op recente wetenschappelijke info, niet op oude theorieën of op vermoedens. Stilstaan is immers hetzelfde als achteruit gaan. Ons moto is dan ook “Sola constantia in vita mutatio est”  of de enige constante in het leven is verandering.
Vergeet niet dat het belangrijk is om samen te werken aan de toekomst met slechts één doel: avicultuur wetenschappelijke verantwoord maken. Dat is de enige manier om onze hobby te beschermen in de toekomst en daar moeten we met zijn allen aan werken