Deelnemen aan O-G activiteiten

Hoe kunnen we deelnemen aan de activiteiten van Ornitho-Genetics?

Er zijn verschillende activiteiten van O-G:

  • zo zijn er de openbare lezingen en workshops, deze worden ingericht door een plaatselijke vereniging of door O-G zelf. Deze worden steeds aangekondigd via dit blog en zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk;
  • er zijn studiedagen speciaal voor keurmeesters;
  • als laatste zijn er eveneens de O-G infosessies. De behandelen specifieke onderwerpen op strik wetenschappelijke basis en zijn daardoor minder interessant voor de liefhebber.

Zowel de studiedagen voor keurmeesters als de infosessies zijn enkel toegankelijk op persoonlijke uitnodiging. De lijsten voor de genodigden worden op regelmatige tijdstippen aangevuld. Wanneer u als keurmeester interesse vertoont of denkt in aanmerking te komen of een bijdrage te kunnen leveren aan één van deze O-G activiteiten, dan kunt u zich uiteraard steeds kandidaat stellen via email. We bekijken het dan graag voor u.